Darmowa dostawa od 199,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Polityka prywatności

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Serwis Sollux.pl prowadzony przez spółkę SOLLUX LIGHTING Muzolf SP.J. z siedzibą w Budzyniu (zwaną dalej: Administratorem lub ADO) dostępny pod adresem https://sollux.pl. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych. Nasza Polityka przetwarzania danych osobowych podlega przepisom prawa polskiego i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „Rozporządzeniem RODO” oraz ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019.1781) dalej ustawa.


Informacje o Administratorze Danych Osobowych oraz Inspektorze Danych Osobowych

 1. SOLLUX LIGHTING  SP. Z. O. O. SP. K. z siedzibą w Budzyniu (64-840), przy ul. Łokietka 35, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000591772, posiadająca NIP: 6070082443, REGON: 363220039 jest Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 2. Administrator prowadzi Serwis internetowy pod nazwą Sollux.pl umożliwiający korzystanie z usług świadczonych przez Administratora Danych osobowych, dostępny pod adresem, zwany dalej „Serwisem”.

 3. We wszystkich sprawach związanych z zasadami przetwarzania danych osobowych przez administratora Serwisu Sollux.pl można się skontaktować pod adresem e-mail: rodo@sollux-lighting.pl.


Dane Osobowe

   1. Danymi osobowymi w myśl niniejszej Polityki są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym także adres IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy a także informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.

   2. ADO zbiera także pewne informacje technicznie i informacje dotyczące korzystania z usług, w tym: rodzaju wykorzystywanego urządzenia, przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego, identyfikatora urządzenia, adresu IP, informacje o interakcjach z udostępnianymi przez ADO treściami.


Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Odbiorcy

Okres przechowywania

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)

 

 

 

Odbiorcy

Okres przechowywania

Nawiązywanie relacji handlowych oraz prowadzenie procesu ofertowania

przetwarzanie jest niezbędne do zdobywania nowych klientów i rynków zbytu usług i towarów oferowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

 

dostawcy usług marketingowych i PR, agencje reklamowe, dostawcy usług w zakresie obsługi poczty elektronicznej, hostingu, IT, obsługi administracyjnej, obsługi prawnej lub doradczej

do czasu wycofania zgody bądź zgłoszenia sprzeciwu

 

Weryfikacja potencjalnych klientów

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – dbanie o kondycję finansową i wizerunek administratora

biura rachunkowe, podmioty świadczące usługi doradcze w tym kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi w zakresie weryfikacji klientów, w zakresie obsługi poczty elektronicznej, hostingu, IT, obsługi administracyjnej lub doradczej

1 rok od pozyskania danych lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia

 

Wykonywanie umów

przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umów lub podejmowania działań przed zawarciem umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; art. 353 Kodeksu cywilnego

 

usługodawcy zaangażowani do realizowania usług w imieniu administratora – kurierzy, podmioty świadczące usługi transportowe i spedycyjne, podmioty świadczące usługi płatnicze, podmioty świadczące usługi wystawiania faktur w imieniu i na rzecz administratora, biura rachunkowe, dostawcy usług IT, w zakresie obsługi poczty elektronicznej, hostingu, obsługi administracyjnej

do momentu rozwiązania lub wykonania umów

 

Wykonywanie obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa:

 1. prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej

 2. wykonywanie obowiązków z wynikających z prawa konsumenckiego

 3. wykonywanie obowiązków z wynikających z prawa ochrony danych osobowych

 4. rozpatrywanie reklamacji dot. świadczonych usług

przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości, przepisami ustawy o prawach konsumenta oraz przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i RODO, przepisami Kodeksu cywilnego

 

 

biura rachunkowe, podmioty świadczące usługi doradcze w tym kancelarie prawne, audytorzy, podmioty świadczące usługi w zakresie wystawiania faktur, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi poczty elektronicznej, hostingu, obsługi administracyjnej,

 1. 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym

b), c) i d) przez okres niezbędny do wykonania obowiązku

 

W celach dowodowych, do ustalania, dochodzenia roszczeń lub obrony przed wszelkimi roszczeniami związanymi z prowadzoną przez administratora działalnością gospodarczą

 

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – przeprowadzenie dowodu, ustalanie, dochodzenie lub obrona przed zgłoszonymi roszczeniami w ramach działań podjętych przed wszczęciem postępowań, w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, lub przed innymi organami państwowymi

biura rachunkowe, podmioty świadczące usługi doradcze w tym kancelarie prawne, audytorzy, podmioty świadczące usługi w zakresie wystawiania faktur, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi poczty elektronicznej, hostingu, obsługi administracyjnej, podmioty wykonujące usługi transportowe

przez okres wynikający z przepisów prawa tj. do czasu przedawnienia roszczeń na mocy przepisów w tym przepisów Kodeksu cywilnego

Tworzenie i obsługa Konta w Serwisie internetowym www.sollux.pl

przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umów lub podejmowania działań przed zawarciem umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 

 

usługodawcy zaangażowani do realizowania usług w imieniu administratora – kurierzy, podmioty świadczące usługi transportowe i spedycyjne, podmioty świadczące usługi płatnicze, podmioty świadczące usługi wystawiania faktur w imieniu i na rzecz administratora, podmioty świadczące usługi doradcze w tym kancelarie prawne, audytorzy, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi poczty elektronicznej, hostingu, obsługi administracyjnej,

dostawcy usług marketingowych i PR, agencje reklamowe

do momentu rozwiązania umowy o prowadzenie konta

 

 


Prowadzenie działań marketingowych własnych usług i produktów

 

przetwarzanie jest niezbędne do - do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora - zdobywania nowych klientów i rynków zbytu usług i towarów oferowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 

 

dostawcy usług marketingowych i PR, agencje reklamowe, dostawcy usług w zakresie obsługi poczty elektronicznej, hostingu, IT, obsługi administracyjnej, obsługi prawnej lub doradczej

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia

następnie

do czasu przedawnienia roszczeń na mocy przepisów w tym przepisów Kodeksu cywilnego

Prowadzenie działań marketingowych własnych usług i produktów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (przesyłanie informacji handlowych)

 

przetwarzanie jest niezbędne do zdobywania nowych klientów i rynków zbytu usług i towarów oferowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) -

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (w zw. z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne

 

 

dostawcy usług marketingowych i PR, agencje reklamowe, dostawcy usług w zakresie obsługi poczty elektronicznej, hostingu, IT, obsługi administracyjnej, obsługi prawnej lub doradczej

do czasu wycofania zgody bądź zgłoszenia sprzeciwu

(na podstawie zgody)

 

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia

następnie

do czasu przedawnienia roszczeń na mocy przepisów w tym przepisów Kodeksu cywilnego

(na podstawie uzasadnionych interesów)

 

 

Prowadzenie komunikacji z użytkownikami serwisów internetowych administratora włącznie z wykorzystywaniem zamieszczonych w serwisach formularzy kontaktowych i komunikatorów

przetwarzanie jest niezbędne do zdobywania nowych klientów i rynków zbytu usług i towarów oferowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) -

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody bądź

do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

 

podmioty świadczące usługi doradcze w tym kancelarie prawne, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi poczty elektronicznej, hostingu, obsługi administracyjnej,

dostawcy usług marketingowych i PR, agencje reklamowe

do czasu zakończenia komunikacji lub do czasu wycofania zgody bądź zgłoszenia sprzeciwu jeśli dotyczy działań marketingowych

(na podstawie zgody)

 

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia

następnie

do czasu przedawnienia roszczeń na mocy przepisów w tym przepisów Kodeksu cywilnego

(na podstawie uzasadnionych interesów)

 

 

Przesyłanie informacji handlowych w formie Newslettera

przetwarzanie jest niezbędne do zdobywania nowych klientów i rynków zbytu usług i towarów oferowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) -

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (w zw. z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne

 

dostawcy usług marketingowych i PR, agencje reklamowe, dostawcy usług w zakresie obsługi poczty elektronicznej, hostingu, IT, obsługi administracyjnej, obsługi prawnej lub doradczej

do czasu wycofania zgody bądź zgłoszenia sprzeciwu

 

 

 

Prowadzenie konkursów

(w tym konkursów realizowanych poprzez media społecznościowe)

przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania regulaminów konkursów lub podejmowania działań przed zawarciem umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; w zw. z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną)

dostawcy serwisów społecznościowych, na których administrator prowadzi swoje konta, dostawcy usług marketingowych i PR, agencje reklamowe, dostawcy usług w zakresie obsługi poczty elektronicznej, hostingu, IT, obsługi administracyjnej, obsługi prawnej lub doradczej

do momentu rozwiązania lub wykonania umów zawartych na bazie regulaminów konkursów

Zarządzanie profilami administratora w mediach społecznościowych

przetwarzanie jest niezbędne do:

 1. zapewniania bezpieczeństwa i porządku uczestników dyskusji na profilach w tym usuwania komentarzy naruszających przepisy prawa;

 2. prowadzenia korespondencji z użytkownikami serwisów;

 3. marketingu usług i produktów w tym prezentowania treści i komunikatów od administratora u dostawców serwisów społecznościowych;

 4. analizy aktywności użytkowników w serwisach społecznościowych;

 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

dostawcy serwisów społecznościowych, na których administrator prowadzi swoje konta, dostawcy usług marketingowych i PR, agencje reklamowe, dostawcy usług w zakresie obsługi poczty elektronicznej, hostingu, IT, obsługi administracyjnej, obsługi prawnej lub doradczej

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia

następnie

do czasu przedawnienia roszczeń na mocy przepisów w tym przepisów Kodeksu cywilnego

Prowadzenie analiz i statystyk

przetwarzanie jest niezbędne do:

 1. prowadzenia badania satysfakcji użytkowników serwisów internetowych;

 2. prowadzenia badań statystycznych i badań rynku;

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

dostawcy serwisów społecznościowych, na których administrator prowadzi swoje konta, dostawcy usług marketingowych i PR, agencje reklamowe, dostawcy usług w zakresie obsługi poczty elektronicznej, hostingu, IT, obsługi administracyjnej, obsługi prawnej lub doradczej

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia

następnie

do czasu przedawnienia roszczeń na mocy przepisów w tym przepisów Kodeksu cywilnego

Zapewnianie bezpieczeństwa serwisom internetowym administratora

przetwarzanie jest niezbędne do zapewniania bezpieczeństwa i porządku użytkownikom serwisów w tym usuwania wpisów naruszających przepisy prawa

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

dostawcy serwisów społecznościowych, na których administrator prowadzi swoje konta, dostawcy usług marketingowych i PR, agencje reklamowe, dostawcy usług w zakresie obsługi poczty elektronicznej, hostingu, IT, obsługi administracyjnej, obsługi prawnej lub doradczej

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia

następnie

do czasu przedawnienia roszczeń na mocy przepisów w tym przepisów Kodeksu cywilnego

 

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się na podstawie zgody – trwa do momentu jej cofnięcia.

Dane Klienta przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO, mogą być przechowywane przez ADO do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W zakresie, w jakim dane Klienta będą przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO – ustalenia, dochodzenia lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, lub przed innymi organami państwowymi dane Klienta mogą być przez ADO przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.


Podanie danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między ADO a Klientem, realizacji umowy i podejmowania działań marketingowych przez Administratora danych osobowych.

W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku informacji handlowych oraz działań marketingowych konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przesłania informacji handlowych lub brak podjęcia działań marketingowych przez Administratora danych. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać informacji handlowych wysyłanych przez Administratora prosimy aktywować link zamieszczony każdorazowo w korespondencji elektronicznej zawierającej informację handlową / zgłosić takie żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rodo@sollux-lighting.pl albo w formie pisemnej na adres ADO wskazany powyżej.


Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez ADO, posiadają Państwo szereg uprawnień. Administrator zapewnia respektowanie wszystkich praw Klienta wynikających z RODO i innych przepisów prawa:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych – Klient może domagać się uzyskania informacji o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, w tym otrzymania kopii swoich danych osobowych.

 2. Prawo sprostowania danych osobowych – Klient może domagać się poprawienia danych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia danych, które są niekompletne.

 3. Prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – Klient może domagać się usunięcia wszystkich swoich danych w niektórych przypadkach, m.in. w razie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (o ile stanowiła jedyną podstawę przetwarzania) lub gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem. 

Ważne! Klient nie będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia, gdy przetwarzanie danych wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub gdy przetwarzanie jest niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Prawo sprzeciwu – Klient może w dowolnym momencie domagać się wstrzymania przetwarzania danych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją w wypadku, w którym dane użytkownika są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów. W takim przypadku Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że będą istnieć ważne prawnie i uzasadnione: (1) podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub (2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 2. Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – Klient może domagać się „zablokowania” danych (tj. ograniczenia wszelkich operacji przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania) w określonych sytuacjach, m.in. w czasie niezbędnym do ich poprawienia lub gdy nie będą one dalej potrzebne, lecz ich przechowywanie jest potrzebne do ochrony praw.

 3. Prawo do przenoszenia danych osobowych – Klient może domagać się otrzymania danych, które dostarczył, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może żądać uzyskania tych danych lub przesłania ich bezpośrednio innemu, wskazanemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe. Nie dotyczy sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.

 4. W razie podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Bezpieczeństwo danych

 1. ADO z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie upoważnione, posiadające odpowiednią wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych.

 2. ADO dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosowane są wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i witryny w celu ochrony danych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

 3. Podjęte działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności sugerujemy by zachowano w poufności login i hasło do Serwisu i nie udostępniano ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Serwis nie będzie zwracał się o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w Serwisie. W celu uniemożliwienia korzystania z konta Klienta osobom nieuprawnionym prosimy wylogować się po zakończeniu korzystania z Serwisu. 

 4. ADO może również udostępniać i zlecać przetwarzanie danych osobowych Klienta podmiotom trzecim znajdującym się w krajach innych niż kraj Klienta.

 5. Ponadto ADO nie ponosi odpowiedzialności i nie sprawuje kontroli nad stronami trzecimi, którym Klient udzielił zgody na dostęp do danych osobowych.

 6. Aktywność w Serwisie, w tym w szczególności dane osobowe, mogą być również rejestrowane w logach systemowych. Dane zebrane w logach przetwarzane będą w związku ze świadczeniem usług na rzecz Klienta.

 7. ADO może również przetwarzać dane osobowe w celach technicznych - w szczególności, Państwa dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

 8. Dane osobowe mogą podlegać regulacjom w dziedzinie ochrony prywatności, które różnią się od przepisów obowiązujących w kraju Klienta. Dane osobowe zgromadzone w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, które będą dane przetwarzać w kraju spoza EOG, gdyż mają tam siedzibę. W takich przypadkach ADO zobowiązuje się zapewnić, aby przekazanie danych osobowych Klienta nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności, aby zastosowanie znalazły odpowiednie mechanizmy kontraktowe, techniczne i organizacyjne.

 9. Przekazując dane osobowe poza EOG - ADO dba, aby odbiorcy gwarantowali wysoki stopień ochrony danych osobowych. Gwarancje wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

 10. ADO nie ponosi odpowiedzialności za treść ani zasady stosowania polityk prywatności jakichkolwiek osób trzecich.


Odbiorcy danych

 1. Większość współpracujących z ADO kontrahentów, na mocy odpowiednich umów, zobowiązana jest jednak do wykorzystywania powierzonych im danych Klientów wyłącznie według wytycznych oraz w ściśle określonym celu. ADO wymaga odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych i zachowania ich w tajemnicy.

 2. Niektóre podmioty współpracujące samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania danych Klientów działając w oparciu o obowiązujące przepisy.

 3. ADO może udostępnić dane osobowe Klienta uprawnionym organom państwowym, działającym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 4. Jeśli Klient wyraził zgodę na wykorzystywanie plików cookies przez zewnętrznych dostawców usług, odbiorcami danych mogą być też zewnętrzni dostawcy usług (np. serwisy społecznościowe).

 5. Odbiorcami danych osobowych są dostawcy serwisów społecznościowych, na których prowadzone są profile ADO (Facebook, Instagram – link do polityki prywatności: https://www.facebook.com/help/instagram/519522125107875).

 6. ADO przetwarza dane statystyczne dot. aktywności Klienta na profilach w serwisach społecznościowych. W odniesieniu do profilu w Facebook dochodzi do współadministrowania danymi pomiędzy ADO i Facebook w celach statystycznych. Uzgodnienia współadministratorów oraz zasady odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych, są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

 7. Facebook przejął odpowiedzialność za przetwarzanie danych na potrzeby statystyk oraz za wypełnienie obowiązków wskazanych w tym zakresie w RODO. Więcej informacji dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 8. Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski https://holding.wp.pl/poufnosc


Polityka „Cookies”

 1. Podczas korzystania z Serwisu, Państwa Dane Osobowe zbierane są również automatycznie w logach systemowych Serwisu poprzez pliki cookies, web beacons, piksele, wtyczki.

 2. Web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki), pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w plikach cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Serwisu. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwa danymi osobowymi.

 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na Państwa urządzeniu końcowym, które wykorzystywane jest podczas aktywności w Serwisie.

 4. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.

 5. Pliki cookies wykorzystywane przez Serwis mogą mieć charakter tymczasowy (pliki sesyjne) lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane, także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Serwisu i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny.

 6. Ze względu na domenę internetową, od której pochodzą, pliki cookies dzielą się na: pliki własne (ustawiane przez serwery ADO) oraz pliki stron trzecich (ustawiane przez serwery innych podmiotów).

 7. Za pośrednictwem ustawień plików cookies w Serwisie, dostępnych przy pierwszej wizycie na stronie Klient dokonuje wyboru w kategoriach: „Tylko niezbędne”, „Ustaw preferencje”, „Zaakceptuj wszystkie”.


 1. Niezbędne pliki cookies pozostają zawsze włączone z uwagi na to, że są wymagane dla prawidłowego funkcjonowania stron Serwisu.


 1. ADO korzysta z następujących rodzajów cookies:

   1. niezbędne:

są one konieczne by umożliwić korzystanie z naszych usług na stronach internetowych;

   1. wydajnościowe:

umożliwiają analizę źródeł aktywności ruchu na stronie oraz mierzenie wydajności strony. Informacje są łączone i anonimowe;

   1. funkcjonalne:

umożliwiają stronie internetowej zapewnienie większej funkcjonalności i personalizacji. Jeśli użytkownik nie zezwolił na stosowanie tych plików cookie, niektóre lub wszystkie te usługi mogą nie działać prawidłowo;

   1. marketingowe:

ADO używa cookies własnych i stron trzecich (tzw. zewnętrznych dostawców usług, w tym zewnętrznych platform reklamowych np. Google, Facebook, Instagram) w celu prowadzenia kampanii marketingowych. Pliki cookies marketingowe zapamiętują aktywność użytkownika strony. Zebrane dane mogą być przekazywane do zewnętrznych dostawców usług, którzy wyświetlają nasze treści marketingowe na innych stronach.


 1. Pliki cookies wykorzystywane są przez Serwis w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do Państwa preferencji, tj. dostosowywania zawartość Serwisu do Państwa indywidualnych preferencji muzycznych,

 2. dostosowania zawartości strony internetowej Serwisu w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności w celu rozpoznania urządzenie, którego używacie Państwo w celu użytkowania Serwisu i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do Państwa indywidualnych potrzeb;

 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

 4. utrzymania sesji (po zalogowaniu), dzięki której nie musicie Państwo na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

 5. Państwa identyfikacji jako zalogowanych w Serwisie i pokazywania, że są Państwa zalogowani;

 6. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy danych logowania do Serwisu.


NAZWA PLIKU COOKIE

OPIS I CEL PLIKU COOKIE

USŁUGA KTÓREJ DOTYCZY PLIK COOKIE

RODZAJ PLIKU COOKIE

OKRES WAŻNOŚCI

JAK WYŁĄCZYĆ

WPŁYW NA FUNKCJONALNOŚĆ PO WYŁĄCZENIU

Google Analytics Cookies

Google Analytics cookies to pliki analityczne służące do _______________.

Więcej informacji dostępne pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Cele plików cookies:
1. konfiguracja serwisu
2. bezpieczeństwo
3. uwierzytelnianie
4. stan sesji
5. procesy - działanie witryny

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

Analityczne
Pierwszej
kategorii
Stałe

przechowywane 2 lata

Mogą Państwo wyłączyć funkcję śledzenia przez Google Analytics odwiedzając:
https://tools.go ogle.com/dlpa ge/gaoptout?hl =en=GB

Po wyłączeniu cookies Państwa użytkowanie strony nie będzie liczone ani wykorzystywane w naszych danych statystycznych zbieranych w celu ulepszenia usług naszej strony.
Nie wpłynie to na funkcjonalność strony.

Cookies z Google Search Console

Google Search Console cookies to pliki analityczne służące do _______________.

Więcej informacji dostępne pod adresem: ___________

 

np. first-party / third party cookies


np..
niezbędne
odpowiedzialne za bezpieczeństwo
wydajnościowe
funkcjonalne
reklamowe
pliki cookies sieci społecznościowych

cookie stałe / sesyjne przechowywane _______.

(opis czynności i adres gdzie można tego dokonać)

 

Cookies Pixel Facebook

Ten plik cookie jest ustawiany przez Facebooka w celu wyświetlania reklam na Facebooku lub w sieci reklamowej facebooka, użytkownikom, kórzy wcześniej odwiedzili naszą witrynę.

Plik cookie jest ustawiany przez Facebook w celu wyświetlania użytkownikom odpowiednich reklam oraz mierzenia i ulepszania reklam. Plik cookie śledzi również zachowanie użytkownika na stronach, które mają piksel Facebooka lub wtyczkę społecznościową Facebooka.

https://www.facebook.com/policies/cookies/

dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań

Reklamowe,
Pierwszej
kategorii,Reklamowe,

Osób
trzecich,
Stałe
(Facebook, Inc.)
Stałe

przechowywane 6 miesiące

Można wyłączyć third-party cookies poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki

Interaktywna funkcja "share"
("udostępnij") nie będzie dostępna. Nie będzie można podzielić się treścią naszej strony z obcą stroną poprzez funkcję "share"
("udostępnij").

Bazo

Jeśli chodzi o pliki cookies aplikacja nie stosuje trwałych plików cookies. W użyciu jedynie są pliki tymczasowe "sesyjne", które odpowiadają za informację o wizycie - czasie, odwiedzonych podstronach. Po zakończonej wizycie na stronie są one czyszczone. Aplikacja nie instaluje ciasteczek śledzących poza Państwa witryną. Ze względu na różne polityki prywatności nie mamy jednego wzoru. Jeśli Państwo wymieniają wszystkie firmy dostarczające infrastrukturę (serwery, łącza) czy analityczne (Google Analitics) można w tym zakresie wymienić również aplikację BAZO. Często w politykach prywatności firmy dostarczające rozwiązania technologiczne do obsługi strony nie są wymienione z nazw, jest to grupa firm i aplikacja Bazo się w nich zawiera.

 

 

sesyjne

 

 

HotJar

https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-Information

Gotowy przykład tekstu do Polityki Prywatności

https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/360038347874-Sample-Wording-for-Your-Privacy-Policy

Hotjar to usługa analizy zachowań i informacji zwrotnych od użytkowników, która pomaga zrozumieć zachowanie użytkowników witryny i uzyskać ich opinie za pomocą narzędzi, takich jak mapy popularności , nagrania sesji i ankiety .

Hotjar uzupełnia dane i spostrzeżenia, które uzyskujesz z tradycyjnych narzędzi do analityki internetowej , takich jak Google Analytics. Jest to wiodąca w branży i łatwa w użyciu usługa, która łączy analizę zachowania użytkowników i narzędzia do zbierania opinii w witrynie, aby pomóc Ci zrozumieć, co faktycznie dzieje się w Twojej witrynie, na czym zależy Twoim użytkownikom i co mają do powiedzenia.

 

365 dni,
sesyjne,
30 minut

https://www.hotjar.com/legal/policies/do-not-track/

 

PLIKI COOKIES ADO

1. niezbędne


2. wydajnościowe


3. funkcjonalne


4. marketingowe


 

np. first-party / third party cookies

cookie stałe / sesyjne

(opis czynności i adres gdzie można tego dokonać)

 


 1. Pliki cookies charakteryzują się tym, że:

 1. nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość,

 2. "cookies” identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę,

 3. dane pozyskane z "cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w Serwisie,

 4. nie są przeznaczone dla komputerów, czy urządzeń mobilnych – nie wpływają na sposób ich działania,

 5. nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach,

 6. domyślne parametry „cookies” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył,

 7. na podstawie zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do Państwa indywidualnych preferencji.

 1. W każdym momencie mogą Państwo zablokować przechowywanie plików cookies na Państwa urządzeniu końcowym, cofający tym samym zgodę na wykorzystywanie plików cookies przez Serwis oraz usunąć stałe pliki cookies znajdujące się na Państwa urządzeniu końcowym, wykorzystując do tego stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W celu zarządzania ustawienia cookies proszę wybrać z poniższej listy przeglądarkę internetową, której Państwo używają oraz postępować zgodnie z instrukcjami:

 1. Komputery osobiste:

 1. Internet Explorer

 2. Chrome

 3. Safari

 4. Firefox

 5. Opera

 1. Urządzenia mobilne:

 1. Chrome

 2. Safari

 3. Windows Phone

 4. Blackberry

W razie problemów oraz w przypadku, gdy posiadają Państwo przeglądarkę niewymienioną powyżej, prosimy o skorzystanie z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktowanie się bezpośrednio z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

 1. Pragniemy Państwa poinformować, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć negatywnie na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla uwierzytelniania, bezpieczeństwa czy utrzymania Państwa preferencji, może znacząco utrudnić korzystanie ze Serwisu, a w skrajnych przypadkach nawet całkowicie wyłączyć możliwość korzystania ze Serwisu.

 2. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem strony internetowej http://wszystkoociasteczkach.pl/, prowadzonej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.


Zmiana Polityki przetwarzania danych osobowych

Prawa wynikające z tej Polityki nie zostaną ograniczone bez Państwa wyraźnej zgody. ADO zawsze wskazuje datę opublikowania ostatnich zmian oraz zapewnia w Serwisie dostęp do archiwalnych wersji Polityki.


Kontakt w sprawach dotyczących ochrony danych

W celu realizacji swoich praw oraz w przypadku wszelkich pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez SOLLUX LIGHTING  SP. Z O. O. SP. K. z siedzibą w Budzyniu, zapraszamy do kontaktu z pod adresem e-mail: rodo@sollux-lighting.pl lub bezpośrednio z Administratorem pisząc na adres siedziby Administratora:

SOLLUX LIGHTING Muzolf SP.J. z siedzibą w Budzyniu (64-840), przy ul. Łokietka 35.

pixel